Om föreningen

Kulturföreningen Midnattssolen Uisgebeathas Vänner

För en bättre och fredligare värld

Om föreningens bildande och bakgrund

Kulturföreningen Midnattssolen Uisgebeathas Vänner, bildades förra seklet av ett antal entusiaster vilka alla hade ett gemensamt intresse - nämligen den ädla drycken whisk(e)y samt en ständig strävan att arbeta för en fredligare och bättre värld.

 

Bildandet av föreningen skedde i Kiruna centralorts första byggnad, kallad B1. Byggnaden uppfördes 1890 för att härbärgera verktyg och andra förrådsartiklar till försvarsarbeterna vid Kiirunavaara. Att föreningen bildades i just denna byggnad har ett stort symbolvärde, både kullturellt men även i ett kvalitativt perspektiv

 

I detta hus drogs riktlinjerna upp för att skapa ett grufsamhälle med innevånare från i stort sett alla landskap i Sverige, utom Halland.Samhället Kieruna kom att byggas upp på mark där samer och lantaliset verkat i århundranden. Vad vore väl mer lämpligt än att skapa mönsterföreningen, världens bästa förening i just denna byggnad. Sagt och gjort, föreningen bildades och världen kommer från denna dag att bli en betydligt ljusare och trivsammare plats att vara i.

 

Föreningens bildande i B:1, Byggnad nummer ett i den stolta och ärevördiga grufstaden Kieruna.

 

Från vänsterbroder nummer ett Jan Zackrisson, broder nummer två Hans Aronsson, broder nummer tre Veikko Tuovinen, broder nummer fyra Jan Unga, broder nummer fem Nils-olov Eriksson samt broder nummer sex Rune Lans.

 

Foto: Stieg Reinhouf

I Mönsterstaden Kiruna fanns tidigt ett rikt och aktivt föreningsliv. En föregångare till Kulturföreningen Midnattssolen Uisgebeathas Vänner, var utan tvekan "Kiruna Groggsällskap". Denna förening startades vid förra sekelskiftet hos källarmästare Berggren.

Denna bild visar en glimt af den stolta och ärevördiga grufstaden Kierunas tidiga föreningslif. Groggklubben har föreningssammanträde hemma hos källarmästare Berggren.

 

Foto: Borg Mesch

Den första byggnaden vid Luossajärvi - det blifande Kieruna. Huset fick beteckningen B:1 av LKAB, som lät uppföra den, främst för att härbärgera verktyg till de ständigt pågående försvarsarbeterna på plats.

 

 

Fot: SGU, Okänd fotograf

Eftersom vi alla med lemmar i föreningen har en djupt demokratisk livssyn så lades viktiga riktlinjer upp från allra första stund. Vår totala demokrati speglas av våra genomarbetade och tungt förankrade stadgar, som du kan ta del av under korken stadgar.

 

I ett utdrag ur föreningens ändamålsparagrafer kan vi läsa följande;

 

 

Kulturföreningen Midnattssolen Uisgebeathas Vänner i den stolta och ärevördiga grufstaden Kiruna har som främsta ändamål:

 

att främja kunskapen om den ädla drycken whisk(e)y.

 

att utveckla kunskapen hos deltagarna om whisk(e)yns historia, sammansättning, geografiska världsspridning och kulturområden.

 

att verka för en fredligare, trevligare och bättre värld.

 

Varje möte i föreningen är ett så kallat paragrafåttasammanträde. Då föreläser några bröder om en väl vald single malt whisk(e)y, som deoftast ställer mot en blended. Denna blended kallas alltid för motpart. Efter föredraget så avsmakas den väl valda whisk(e)yn och motparten, som betygssätts enligt ett rigoröst protokoll.Resultatat från provningen redovisas sedan i en topplista av testade whisk(y)es, som du kan betrakta under korken testade whisk(y)en.

 

Vid varje paragrafåttasammanträde finns även en tvillingbutelj av väl vald whisk-(e)y. Denna butelj lottas ut bland de närvarande med lemmarna.

 

Vid föreningens paragrafåttasammanträden äter vi även en bit mat, som mötesvärdarna ordnar till. Viktigt är att notera att det är absolut förbjudet att berusa sig på ett paragrafåttasammanträde. Undantaget är symposiet, då alla slattar tömmes ur Hållaredapåarens föreningsarkiv som då blir en intressant blended.

 

Den tjugonde februari tjugohundraåtta, bildades den första hängaomkringföreningen till fadersföreningen. Den nya sektionen heter Hängaomkring Sjöbotten. Efter detta har dedt bildas förposter i Piteå, Stockholm, Sollentuna, Göteborg, Arvikatrakten, Nyköping, Kurravaara och annorstädes orter i dedt aflånga landet.

 

Om du gluttar under korken stadgar, så kan du fördjupa dig i vår förenings verksamhet. Där finner du även vår ändamålsparagraf, samt en hel del andra nyttiga paragrafer som du kan ha glädje av i din egen livsvandring.

 

 

Slainte Mhath

 

Broder Ordhållare, nummer sju.