Med lemmar

Kulturföreningen Midnattssolen Uisgebeathas Vänner

För en bättre och fredligare värld

Välkommen till föreningens Med lemsmatrikel

 

På denna sida kan du studera hvilka som äro med lemmar i Kulturföreningen Midnattssolen Uisgebeathas Vänner. Sidan uppdateras eftersom förändringar inträder.

 

 

 

Med lemsmatrikel för Kulturföreningen Midnattssolen uisgebeathas Vänner. Matrikeln uppdaterad 2015-03-23

 

Under årens lopp har föreningen vuxit och ambitionen är att ytterligare utöka antalet med lemmar i föreningen. Vårt fysiska verksamhetsområde är enligt stadgarna den aktionsradie som midnattssolen utgör. Därmed inte sagt att verksamhet inte kan, eller bör bedrivas utanför denna aktionsradie. Forskningen har under senare år visat att föreningens påverkan på fred och frid, kan uppnås genom att föreningen äfven har aktiviteter söder om polcirkeln.

 

Eftersom livet inte alltid heller blir som man planerar händer detfaktiskt att någon broder tillfällit inlokaliseras till ort utanför midnattssolens aktionsområde. Vid dessa tillfällen utges tillfälligt upphållstillstånd för den aktuella brodern med en verksamhetsperiod i taget. Detta beslut tages av AU.

 

 

Förkortingsförklaring vad gäller ortstillhörighet. Utan förkorting efter namn, tillhörande fadersföreningen i Kieruna med omnejd.

 

Hs= Hängaomkring Sjöbotten sektionen

Fp= FörPost

FpP= FörPostPite

FpAt= FörPostArvikatrakten

FpN= FörPostNyköping

FpK= FörPostKurravaara

FpG= FörPostGöteborg

FpS= FörPostStockholm

FpSt= FörPostSollentuna

 

 

Nummer ett Jan Zakrisson

Nummer två Hans Aronsson

Nummer tre Veikko Tuovinen

Nummer fyra Jan Unga

Nummer fem Nils Olov Eriksson

Nummer sex Rune Lans

Nummer sju Curt V Persson

Nummer åtta Stig Nyström FpAt

Nummer nio Claes-Göran Persson

Nummer tio Jan Ejeklint

Nummer elva Ove Larsson

Nummer tolv Stig Olov Enberg FpN

Nummer tretton Tommy Johansson

Nummer fjorton Jan-Erik Nygren

Nummer femton Ingemar Lindmark

Nummer sexton Tage Danielsson

Nummer sjutton Daryoush Tahmasebi HS

Nummer aderton Kenneth Johansson

Nummer nitton Örjan Wallström Hs

Nummer tjugo Jim Andersson Hs

Nummer tjugoett Olle Mattsson Hs

Nummer tjugotvå Kjell Öberg Hs FpP

Nummer tjugotre Per Östlund Hs

Nummer tjugofyra Henrik Lindvall Hs

Nummer tjugofem Jan-Erik Falk Hs

Nummer tjugosex Hans Lindmark Hs

Nummer tjugosju Gunnar Renlund Hs

Nummer tjugoåtta Lars Hedström Hs

Nummer tjugonio Lars Backman Hs

Nummer trettio Jörgen Normark Hs

Nummer trettioett Bo Wiberg Hs fpP

Nummer trettiotvå Tony Järlström Hs

Nummer trettiotre Mats Wiberg Hs fpP

Nummer trettiofyra Leif Sammelin

Nummer trettiofem Steen Pedersen

Nummer trettiosex Gert Mörtvik

Nummer trettiosju Hjalmar Lundbohm

Nummer trettioåtta Thomas Nylund

Nummer trettionio Kjell Törmä

Nummer fyrtio Per Zeidlitz

Nummer fyrtioett Göran Heikkilä

Nummer fyrtiotvå Ulf Österman FpK

Nummer fyrtiotre Runo Ålund Hs fpP

Nummer fyrtiofyra Roine Karlsson Hs

Nummer fyrtiofem Jan-Ola Winje

Nummer fyrtiosex Björn Olofsson FpK

Nummer fyrtiosju Bertil Thelin Hs

Nummer fyrtioåtta Ulf Daunfeldt

Nummer fyrtionio Anders Alm Hs

Nummer femtio Johan Siikavaara

Nummer femtioett Kurt Öberg HsFpP

Nummer femtiotvå Ove Karlsson Hs

Nummer femtiotre Per Pettersson Hs

Nummer femtiofyra Joel Törmä

Nummer femtiofem Håkan Myrlund Hs fpP

Nummer femtiosex Bo Karlsson

Nummer femtiosju Georg Kristiansen

Nummer femtioåtta Robert Pauker

Nummer femtionio Love Alm HsFpG

Nummer sextio Stefan Gustafsson

Nummer sextioett Fredrik Andersson FpS

Nummer sextiotvå Åke Forslund

Nummer sextiotre Magnus Lundgren

Nummer sextiofyra Lars Forsell Hs

Nummer sextiofem Patrik Wahlberg Hs

Nummer sextiosex Peter Sundström Hs

Nummer sextiosju Mats Lindmark FpSt

Nummer sextioåtta Niclas Uvemo Hs

Nummer sextionio Jan Persson Hs

Nummer sjuttio Björn Olofsson

Nummer sjuttioett Roine Viklund Hs

Nummer sjuttiotvå Gert Frost Hs

Nummer sjuttiotre Kjell-Åke Hallden Hs

Nummer sjuttiofyra Erik Holmstedt Hs

Nummer sjuttiofem Birger Karlsson Hs

Nummer sjuttiosex Urban Jacobs

Nummer sjuttiosju Curt Ramberg

Nummer sjuttioåtta Bernt Hasselström

Nummer sjuttionio Mats Jacobsson Hs

Nummer åttio Lars Sterner